Czy wiedza lekarza jest przydatna?

Czy wiedza lekarza jest przydatna?

Żyjemy dziś w bardzo dynamicznej rzeczywistości. Chcemy czy nie, internet stał się naszym głównym źródłem informacji, ale staliśmy się od niego zależni. Niestety, w większości nie jesteśmy świadomi jak nami manipuluje i jak nas zmienia. „Kiedyś korzystaliśmy z Google...